Archiv autora: admin

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 8.9.2020 od 16.30 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Program jednání:

 • Prezence – kontrola usnášení schopnosti; zahájení členské schůze;
 • Přednesení programu a orgánů členské schůze;
 • Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2019; shrnutí provedených prací;
 • Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva;
 • Plán investic a prací pro rok 2020/2021;
 • Diskuse – ostatní;
 • Závěrečné usnesení výroční členské schůze a závěr.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 29.5.2019 od 18.15 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Program jednání:

 • Prezence – kontrola usnášení schopnosti;
 • Zahájení členské schůze;
 • Přednesení programu a orgánů členské schůze;
 • Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2018;
 • Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva;
 • Plán investic a prací pro rok 2019;
 • Diskuse;
 • Závěrečné usnesení výroční členské schůze a závěr.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2017

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 29.5.2017 od 16.30 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj. projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2016, zpráva o činnosti představenstva bytového družstva, plán investic a prací pro rok 2017.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!

Pozvánka (PDF)

Mimořádná členská schůze bytového družstva – pozvánka

Ve středu dne 15.6.2016 od 19.00 hodin se koná mimořádná členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo. Schůze se koná v  bytovém domě, vchod 1097, ul. Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj.:

 • Doplnění členů představenstva – volba.
 • Plán investic a prací pro rok 2016 – izolace střechy (úvěr + navýšení příspěvku do fondu oprav).
 • Úklid společných prostor domu externí firmou.

Účast všech členů družstva je nutná!

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Ing. Jana Kluková, předseda představenstva

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi 2016

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2016

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 20.4.2016 od 17.00 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj. projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2015, zpráva o činnosti představenstva bytového družstva, plán investic a prací pro rok 2016 – izolace střechy, izolace spár lodžií, čištění fasády.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

DEVÍTKA UH bytové družstvo – Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva 2015

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 29.4.2015 od 17.00 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj. projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2014, zpráva o hospodaření za rok 2014, zpráva o činnosti představenstva bytového družstva a projednání provozních záležitostí bytového domu včetně plánovaných investic.

Účast všech členů družstva je nutná.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2015

Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva

Vážení členové družstva, srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi bytového družstva DEVÍTKA UH.

Schůze se koná dne 12.5.2014 od 17.00 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, Uherské Hradiště.

Výroční členská schůze se uskuteční za účasti notáře.

Program schůze:

 • Volba orgánů a schválení programu výroční členské schůze.
 • Změna stanov bytového družstva včetně změny názvu družstva.
 • Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2013.
 • Informace o změně právní úpravy týkající se bytových družstev od 1.1.2014.
 • Projednání provozních záležitostí bytového domu.
 • Diskuse.

Účast všech členů družstva je mimořádně nutná !

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2014 (PDF)

 

Spuštění provozu informačního webu družstva

Informační web bytového družstva DEVÍTKA UH, je určen pro členy družstva. Naleznete zde základní dokumenty bytového družstva, kontakty na správce domu, důležitá telefonní čísla pro případy nenadálých situací. Budou zde uveřejňovány nejdůležitější informace týkající se družstva a provozu bytového domu, pozvánky na schůze atd.

Pokud nenaleznete požadované informace na těchto stránkách, obraťte se na našeho Správce domu.