Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 8.9.2020 od 16.30 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Program jednání:

 • Prezence – kontrola usnášení schopnosti; zahájení členské schůze;
 • Přednesení programu a orgánů členské schůze;
 • Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2019; shrnutí provedených prací;
 • Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva;
 • Plán investic a prací pro rok 2020/2021;
 • Diskuse – ostatní;
 • Závěrečné usnesení výroční členské schůze a závěr.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 29.5.2019 od 18.15 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Program jednání:

 • Prezence – kontrola usnášení schopnosti;
 • Zahájení členské schůze;
 • Přednesení programu a orgánů členské schůze;
 • Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2018;
 • Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva;
 • Plán investic a prací pro rok 2019;
 • Diskuse;
 • Závěrečné usnesení výroční členské schůze a závěr.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2017

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 29.5.2017 od 16.30 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj. projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2016, zpráva o činnosti představenstva bytového družstva, plán investic a prací pro rok 2017.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!

Pozvánka (PDF)

Mimořádná členská schůze bytového družstva – pozvánka

Ve středu dne 15.6.2016 od 19.00 hodin se koná mimořádná členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo. Schůze se koná v  bytovém domě, vchod 1097, ul. Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj.:

 • Doplnění členů představenstva – volba.
 • Plán investic a prací pro rok 2016 – izolace střechy (úvěr + navýšení příspěvku do fondu oprav).
 • Úklid společných prostor domu externí firmou.

Účast všech členů družstva je nutná!

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Ing. Jana Kluková, předseda představenstva

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi 2016

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2016

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 20.4.2016 od 17.00 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj. projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2015, zpráva o činnosti představenstva bytového družstva, plán investic a prací pro rok 2016 – izolace střechy, izolace spár lodžií, čištění fasády.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

DEVÍTKA UH bytové družstvo – Pozvánka na výroční členskou schůzi