Dodavatelé energií

Elektrický proud

E.ON Energie, a.s.
Adresa: F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Poruchová služba elektřina: 800 225 577
Zákaznická linka: 840 111 333
Web: www.eon.cz

Voda

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Adresa: Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště
Havarijní služba: 572 552 137
Odbyt vody: 800 100 021
Web: www.svkuh.cz

Plyn

RWE Energie, s.r.o.
Adresa: Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10
Pohotovost plyn: 1239
Zákaznická linka: 840 11 33 55
Web: www.rwe.cz

Dodávka tepla

CTZ s.r.o. Uherské Hradiště
Adresa: Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště
Dispečink, poruchy: 605 285 109, 572 570 200
Telefon: 572 552 917
Web: http://www.ctz.mvv.cz