Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva 2015

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 29.4.2015 od 17.00 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj. projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2014, zpráva o hospodaření za rok 2014, zpráva o činnosti představenstva bytového družstva a projednání provozních záležitostí bytového domu včetně plánovaných investic.

Účast všech členů družstva je nutná.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2015