Pozvánka na výroční členskou schůzi 2017

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 29.5.2017 od 16.30 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj. projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2016, zpráva o činnosti představenstva bytového družstva, plán investic a prací pro rok 2017.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!

Pozvánka (PDF)