Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva

Vážení členové družstva, srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi bytového družstva DEVÍTKA UH.

Schůze se koná dne 12.5.2014 od 17.00 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, Uherské Hradiště.

Výroční členská schůze se uskuteční za účasti notáře.

Program schůze:

  • Volba orgánů a schválení programu výroční členské schůze.
  • Změna stanov bytového družstva včetně změny názvu družstva.
  • Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2013.
  • Informace o změně právní úpravy týkající se bytových družstev od 1.1.2014.
  • Projednání provozních záležitostí bytového domu.
  • Diskuse.

Účast všech členů družstva je mimořádně nutná !

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2014 (PDF)