Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Výroční členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo, se koná dne 29.5.2019 od 18.15 hodin v bytovém domě, vchod 1097, Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Program jednání:

  • Prezence – kontrola usnášení schopnosti;
  • Zahájení členské schůze;
  • Přednesení programu a orgánů členské schůze;
  • Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2018;
  • Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva;
  • Plán investic a prací pro rok 2019;
  • Diskuse;
  • Závěrečné usnesení výroční členské schůze a závěr.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!