Mimořádná členská schůze bytového družstva – pozvánka

Ve středu dne 15.6.2016 od 19.00 hodin se koná mimořádná členská schůze družstva DEVÍTKA UH, bytové družstvo. Schůze se koná v  bytovém domě, vchod 1097, ul. Štěpnická, v Uherském Hradišti.

Na programu jednání je mj.:

  • Doplnění členů představenstva – volba.
  • Plán investic a prací pro rok 2016 – izolace střechy (úvěr + navýšení příspěvku do fondu oprav).
  • Úklid společných prostor domu externí firmou.

Účast všech členů družstva je nutná!

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce.

Srdečně zveme všechny členy družstva.

Ing. Jana Kluková, předseda představenstva

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi 2016